Новости:

Открытие городской образовательной программы для предпринимателей и управленческих кадров

Дата: 28.02.2004

Міська освітня програма для підприємців та управлінських кадрів в сфері підприємництва реалізується за підтримки Головного управлiння з питань пiдприємництва Київської мiської державної адмiнiстрацiї та сприяє ефективному розвитку бізнес середовища м.Києва через інвестування в бізнес- та менеджмент-освіту.

В рамках Програми проводиться сертифікація фахівців за участю громадської організації — Центру розвитку професійних стандартів. Навчання по окремих бізнес програмах надає можливість проходження подальшої сертифікації на рівні міжнародних професійних стандартів.

Програма розрахована на 2003 — 2004 роки. Навчання фахівців, які пройдуть конкурсний відбір, буде проводитися на базі Київської бізнес школи Київського інституту інвестиційного менеджменту та інших навчальних закладів м. Києва.

Участники програми

Учасниками програми можуть бути:

  • фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані в установленому порядку в м.Києві;
  • керівники, заступники керівників та керівники структурних підрозділів підприємств та організацій, зареєстрованих в установленому порядку в м.Києві.

Фінансування навчання

Фінансування Програми у розмірі 50% вартості навчання здійснюється за рахунок міського бюджету при сплаті 50% вартості навчання за рахунок коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на навчання по Програмі, або фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, що є учасниками Програми.

Фінансування за рахунок коштів підприємств і організацій, що направляють фахівців на навчання по Програмі, або фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється за гнучкою схемою розрахунків та передбачає оплату окремо за кожний модуль бізнес-програми, або резидентний період бізнес програми та окремо за тренінг блоку тренінгів.

Складові програми

Блоки тренінгів у форматі програм для підприємців та управлінських кадрів:

  • Блок 1. Управління підприємством
  • Блок 2. Управління персоналом
  • Блок 3. Лідерство та корпоративна культура. Програма включає блок тренінгів РМТ
  • Блок 4. Маркетинг
  • Блок 5. Підприємницьке та трудове право
  • Блок 6. Корпоративне право та корпоративне управління
  • Блок 7. Управління фінансами підприємств
  • Блок 8. Бізнес планування та аналіз інвестиційних проектів

Документи: Свідоцтво Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва.

Бізнес програми для управлінських кадрів

Міжнародний стандарт комплексної підготовки керівників вищої та середньої ланки.

Програми складаються з 5 тижневих резидентних періодів (лекції, практичні заняття, ділові ігри), інтерактивних консультацій, які проводяться щомісячно та 20 учбових проектів, реалізованих на базі підприємств для підвищення ефективності їх роботи.

Бізнес програма Міжнародна МБA

Спеціалізації: маркетинг, стратегічне лідерство, фінансовий менеджмент, управління якістю.

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва, диплом МБА Київської бізнес школи (МБА КБШ), за умови успішно складених іспитів англійською мовою — сертифікати Університету Семфорд, США.

Бізнес програма МБА «Національна перевага»

Спеціалізації: маркетинг, менеджмент, стратегічне лідерство, фінансовий менеджмент, управління якістю.

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва, диплом МБА КБШ.

Професійні бізнес програми

Програми фахової системної підготовки спеціалістів економічної та інвестиційно-фінансової сфери.

Бізнес програма «інвестиційний менеджмент»

Складається з 9 модулів тривалістю 9 днів кожний. Програма включає підготовку до міжнародного іспиту на отримання кваліфікації Сертифікований міжнародний інвестиційний аналітик (CIIA®) Асоціації сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків.

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва, диплом Асоціації сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків ACIIA.

Бізнес програма «Фінансовий менеджмент»

Складається з 9 модулів тривалістю 9 днів кожний. Програма розроблена відповідно до вимог Асоціації професійних бухгалтерів Великої Британії в сфері фінансового менеджменту ACCA та надає можливість підготуватися до міжнародного іспиту на отримання кваліфікації DipFM Асоціації професійних бухгалтерів Великої Британії (ACCA).

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва. При успішному складанні іспитів англійською мовою — диплом Асоціації професійних бухгалтерів Великої Британії ACCA DipFM.

Бізнес програма «Корпоративний менеджмент»

Складається з 9 модулів тривалістю 9 днів кожний. Програма розроблена відповідно до вимог міжнародних правил корпоративного управління та надає можливість отримати кваліфікацію Корпоративний секретар (CS) та диплом інституту привілейованих секретарів та адміністраторів Великої Британії ICSA.

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Міської освітньої програми для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та, за умови продовження навчання на англійській мові, диплом інституту привілейованих секретарів та адміністраторів Великої Британії.

Бізнес програма «Управління якістю»

Складається з 5 модулів тривалістю 9-12 днів кожна. Професійно орієнтована програма підготовки фахівців з управління якістю на підприємстві з забезпеченням вимог міжнародних стандартів якості. Програма розроблена відповідно до вимог Європейської організації з якості (ЄОЯ) та надає можливість підготуватися до складання іспиту на отримання кваліфікації «Менеджер по системам якості» та «Аудитор по системам якості».

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та Свідоцтво Української асоціації якості «Внутрішній аудитор».

Бізнес програма «Дипломований фінансовий аналітик»

Складається з 7 модулів тривалістю 9 днів кожний. Підготовка до міжнародного іспиту на отримання кваліфікації CIIA® (Сертифікований міжнародний інвестиційний аналітик) Асоціації сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків.

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та диплом ACIIA (Асоціації сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків) за умови успішного складання іспиту.

Бізнес програма «Ризик менеджмент»

Складається з 7 модулів тривалістю 9 днів кожний. Підготовка до міжнародного іспиту з Фінансового ризик менеджменту (FRM) Всесвітньої асоціації професіоналів ризик менеджменту (GARP).

Документи: за умови успішно складених іспитів — сертифікат Центру розвитку професійних стандартів за Міською освітньою програмою для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та диплом з Фінансового ризик менеджменту (FRM).

Официальный сайт Киевского института инвестиционного менеджмента