Новости:

Участь у Третьому З'їзді УАРМБО

Дата: 12.03.2004

Найвизначна подія З'їзду — затвердження «Вимог до якості програм МБА в Україні». Цей документ, який є основою для координації спільних дій зацікавлених ВНЗ України з підвищення якості програм МБА (Майстер бізнес — адміністрування) та формулювання системи вимог, критеріїв, показників, відповідних існуючим міжнародним стандартам, для подальшого створення в УАРМБО незалежної добровільної системи акредитації програм МБА в Україні.

На З'їзді було обрано новий склад Ради УАРМБО, до якої ввійшли:

 • Голова Ради — Ніна Миколаївна Ушакова, перший проректор Київського національного торговельно — економічного університету,
 • Ярослав Дмитрович Головко, ректор Київського інституту інвестиційного менеджменту, президент Київської бізнес школи,
 • Олег Ігорович Шаров, проректор з навчальної роботи Університету економіки та права «КРОК»,
 • Михайло Вікторович Крікунов, президент Міжнародного інституту бізнесу,
 • Олександр Іванович Шаров, директор Інституту економіки Національно гірничого університету,
 • Сергій Васильович Степаненко, проректор з навчальної роботи Київського національного економічного університету,
 • Тарас Володимирович Данько, заступник декана факультету бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський Політехнічний інститут»,
 • Петро Степанович Яницький, ректор Львівського інституту менеджменту,
 • Лариса Пилипівна Крупська, декан факультету післядипломної освіти Харківського національного університету,
 • Володимир Миколайович Заболотний, президент Української фундації менеджменту,
 • Анатолій Григорович Михайловський, ректор Вищої школи бізнесу — інституту економіки та менеджменту.

Цього року до складу Асоціації ввійшли нові організації з чотирьох областей України, що свідчить про зростання авторитету та визнання Асоціації як впливової організації, яка грає провідну роль в розбудові системи менеджмент — та бізнес — освіти та належним чином задовольняє інтереси учасників.

Напрями роботи Асоціації віддзеркалюють основні проблеми, які постали перед системою бізнес — менеджмент освіти в Україні та декларують прагнення Асоціації знайти ефективні шляхи вирішення цих проблем та якісно допомогти своїм членам.

Официальный сайт Киевского института инвестиционного менеджмента